Our Trusted. 24 x 7 hours free delivery!

Tìm hiểu hàng hóa là gì? Thuộc tính của hàng hoá

Mỗi chúng ta đều có thể nhìn thấy mọi thứ đến và đi hàng ngày, và chúng là một phần không thể thiếu trong cuộc sống của mỗi người. Hàng hóa tồn tại để đáp ứng nhu cầu của con người. Hãy cùng super8houston.net tìm hiểu hàng hoá là gì? qua bài viết dưới đây nhé!

I. Hàng hoá là gì?

Chúng được coi là những sản phẩm hữu hình được sản xuất ra nhằm đáp ứng nhu cầu của người sử dụng và dùng để kinh doanh

Chúng được coi là những sản phẩm hữu hình được sản xuất ra nhằm đáp ứng nhu cầu của người sử dụng và dùng để kinh doanh. Trong triết học, hàng hóa được coi là sản phẩm của lao động thông qua quá trình mua bán, trao đổi. Dựa trên nhu cầu, bạn cũng có thể chia sản phẩm của mình thành các loại như:

Hàng tiêu dùng: thực phẩm, mỹ phẩm và các mặt hàng khác đáp ứng nhu cầu cơ bản của con người.

Sản phẩm đầu tư: Sản phẩm phục vụ nhiều hơn mục đích kinh doanh và mang lại lợi ích cho khách hàng.

Vì vậy, một sản phẩm được coi là sản phẩm nếu nó đáp ứng 2 điều kiện sau: Là sản phẩm hữu hình có tác động vật chất (mặc dù hiện nay điều này đã thay đổi. Phần này sẽ được đề cập chi tiết hơn sau trong phần Đặc điểm cơ bản.) – khả năng trao đổi, mua bán (điều này rất quan trọng, vì thường sản phẩm chỉ là nguyên liệu thô nhưng khi trao đổi mua bán thì nguyên liệu trở thành hàng hóa).

II. Các giá trị của hàng hoá

Để hiểu giá trị của một hàng hóa, trước tiên bạn phải hiểu giá trị trao đổi. Theo C.Mác, giá trị trao đổi biểu hiện trước hết là quan hệ về lượng, là tỷ lệ mà trong đó một loại giá trị sử dụng này được trao đổi để lấy một loại giá trị sử dụng khác. Ví dụ 1 mét bột bằng 01 yến (10 kg gạo).

Có thể thấy hai loại sản phẩm có giá trị sử dụng khác nhau là vải và gạo có thể trao đổi cho nhau và có thể trao đổi với nhau theo một tỷ lệ nhất định. Vì vậy, giữa họ có điểm chung là đều là sản phẩm của lao động.

Cụ thể, cả thợ dệt và nông dân đều phải mất sức lao động để sản xuất ra vải và gạo. “Mất sức lao động” là căn cứ chung để so sánh hai hàng hóa có giá trị sử dụng khác nhau để có thể trao đổi cho nhau.

Người ta nói rằng sản xuất ra 1m bột thì công sức sản xuất ra 1m yến tương đương nhau nên việc trao đổi được thực hiện theo một tỷ lệ nhất định là 1m vải = 01 yến. Giá trị có thể hiểu là hao phí lao động, tức là sự kết tinh lao động xã hội của người sản xuất hàng hóa thành hàng hóa.

Có thể thấy hai loại sản phẩm có giá trị sử dụng khác nhau là vải và gạo có thể trao đổi cho nhau và có thể trao đổi với nhau theo một tỷ lệ nhất định

Bản chất của giá trị là lao động, nếu lao động của người sản xuất không kết tinh ở đó thì sản phẩm không có giá trị. Giá trị thương nghiệp có hai đặc điểm cơ bản: Là biểu hiện quan hệ giữa những người sản xuất hàng hóa và là phạm trù lịch sử chỉ tồn tại trong nền kinh tế hàng hóa.

III. Mối quan hệ giữa thuộc tính và hàng hoá

1. Thống nhất

Hai thuộc tính thống nhất là giá trị và giá trị sử dụng tồn tại đồng thời trong hàng hóa. Nếu không có sản phẩm, vật có giá trị sử dụng nhưng vô giá trị, thoả mãn nhu cầu của con người và xã hội, tức là không do lao động sáng tạo ra mà là kết tinh của lao động thì không phải là hàng hoá.

Lấy không khí làm ví dụ. Ngược lại, nếu một vật có giá trị, là kết tinh sức lao động, nhưng không có giá trị sử dụng và không thoả mãn được nhu cầu của con người, xã hội thì không thể gọi là hàng hoá.

2. Đối lập

Nếu hàng hóa có giá trị sử dụng như chất lượng (vải, sắt, thép…) thì khác. Nhưng xét về giá trị, chất lượng hàng hóa là như nhau. Tức là chúng đều được kết tinh từ lao động. Quá trình nhận thức giá trị của sự vật và giá trị sử dụng bị tách rời khỏi góc độ không gian và thời gian.

Trong lĩnh vực lưu thông, giá trị được lấy làm đầu. Giá trị sử dụng xuất hiện sau, trong lĩnh vực tiêu dùng. Người sản xuất quan tâm đến giá trị thì phải quan tâm đến việc sử dụng giá trị nhằm đạt được mục đích của giá trị.

Người tiêu dùng quan tâm đến giá trị sử dụng để đáp ứng nhu cầu tiêu dùng của chính họ. Người tiêu dùng mong muốn hàng hóa của mình có giá trị sử dụng để trả giá trị cho người sản xuất ra hàng hóa đó. Nếu bạn không trả tiền, sản phẩm không có giá trị sử dụng.

IV. Sản xuất hàng hoá là gì

Nội dung trên cho biết thế nào là hàng hóa, tức là sản phẩm của lao động có thể đáp ứng những nhu cầu cụ thể của con người và được tiêu dùng thông qua trao đổi, mua bán. Quá trình phát triển nền sản xuất xã hội đã trải qua hai loại hình tổ chức kinh tế:

  • Sản xuất tự cung tự cấp: sản phẩm do lao động sản xuất ra nhằm đáp ứng trực tiếp nhu cầu của người sản xuất.
  • Sản xuất hàng hoá: Là sản xuất ra sản phẩm để bán Sản xuất hàng hoá có thể hiểu là một loại hình tổ chức sản xuất mà sản phẩm làm ra không phải để đáp ứng nhu cầu tiêu dùng của người trực tiếp sản xuất ra hàng hoá mà để đáp ứng nhu cầu tiêu dùng của người khác thông qua sản xuất hàng hóa, thông qua trao đổi và mua bán.
Sản phẩm do lao động sản xuất ra nhằm đáp ứng trực tiếp nhu cầu của người sản xuất

Hàng hóa tồn tại dưới dạng vật thể và cũng có thể là phi vật thể. Cái muốn là hàng hóa thì phải là sản phẩm của lao động. Nó có thể đáp ứng nhu cầu cụ thể của con người.

Thông qua trao đổi, bán để được mua/sở hữu. Sản phẩm được chia thành nhiều loại, bao gồm: Hàng bách hóa, hàng thứ cấp, hàng hóa hữu hình, hàng hóa vô hình, hàng hóa công cộng, đồ dùng cá nhân…

Sản xuất hàng hóa ra đời và tồn tại dựa trên hai điều kiện: Thứ nhất là có sự phân công lao động xã hội, bao hàm sự chuyên môn hóa sản xuất, phân công lao động xã hội thành các lĩnh vực và ngành sản xuất. Phân công lao động xã hội là cơ sở, tiền đề của sản xuất hàng hoá. Nếu phân công lao động xã hội phát triển thì sản xuất và trao đổi hàng hoá mở rộng.

Trên đây là những thông tin về hàng hoá là gì? Hy vọng bài viết này sẽ hữu ích đối với bạn đọc!