Our Trusted. 24 x 7 hours free delivery!

Tìm hiểu quản trị là gì? Bản chất của quản trị

Quản trị không còn là một khái niệm xa lạ đối với nhiều công ty. Quản trị doanh nghiệp là một chức năng rất quan trọng đối với sự phát triển lâu dài của một công ty. Bất kỳ công ty, tổ chức, doanh nghiệp hay quốc gia nào cũng cần có quản trị. Quản trị là một trong nhiều yếu tố tạo nên thành công của một tổ chức. Vậy quản trị là gì và sự khác biệt giữa quản trị và quản lý là gì? Hãy cùng super8houston.net tìm hiểu qua bài viết dưới đây nhé!

I. Quản trị là gì? 

Có nhiều định nghĩa khác nhau về quản trị nhưng nên hiểu ngắn gọn quản trị là quá trình thực hiện các hoạt động nhằm đảm bảo công việc

Có nhiều định nghĩa khác nhau về quản trị nhưng nên hiểu ngắn gọn quản trị là quá trình thực hiện các hoạt động nhằm đảm bảo công việc được hoàn thành thông qua nỗ lực của nhiều người trong một tổ chức. Quản trị là việc thiết lập các mục tiêu và chính sách chính cho một tổ chức.

Quản lý là sự phối hợp có hiệu quả các hoạt động của mọi người trong một tổ chức và phối hợp các nguồn lực để đạt được các mục tiêu đã đề ra. Quản lý là cấp cao nhất điều hành toàn bộ doanh nghiệp.

Quản trị viên thường là người xử lý các khía cạnh tài chính và kinh doanh của một tổ chức, chẳng hạn như giấy phép kinh doanh. Một nhà quản lý giỏi phải kết hợp được cả khả năng lãnh đạo và tầm nhìn.

II. Bản chất của quản trị là gì?

Bản chất của quản trị là tạo ra giá trị thặng dư. Và chức năng chính của quản lý là ra quyết định, tìm ra phương pháp phù hợp để làm việc đạt hiệu quả tối đa và giảm thiểu chi phí.

Quản lý đòi hỏi 3 điều kiện cơ bản: Quản trị: Là những yếu tố tạo nên hiệu quả của quản trị và do người quản lý trực tiếp thực hiện. Được quản lý: Các đối tượng chịu tác động trực tiếp của các mục tiêu quản trị và có thể là các tổ chức, tập hợp hoặc thiết bị, máy móc. Tài nguyên: Giúp người bị quản lý khai thác chúng trong quá trình quản lý.

III. Tính khoa học của quản trị

Quản lý phải đảm bảo tuân thủ các động thái hợp pháp khách quan. Điều này đòi hỏi sự quản lý dựa trên sự hiểu biết sâu sắc các quy luật chung và riêng của tự nhiên và xã hội. Nó dựa trên sự hiểu biết các quy luật khách quan mà tận dụng tối đa các thành tựu khoa học.

Thứ nhất, triết học, kinh tế học, tâm lý học, xã hội học, toán học, tin học, điều khiển học, công nghệ… Cùng với kinh nghiệm thực tiễn trong thực hành quản lý. Quản lý đòi hỏi phải sử dụng các phương pháp và kỹ thuật quản lý. Đó là các phương pháp, cách thức thực hiện công việc như kỹ thuật xây dựng chiến lược, kỹ thuật thiết kế cơ cấu tổ chức, kỹ thuật kiểm tra.

Các nhà quản lý cần đảm bảo cho từng khoảng thời gian cụ thể phù hợp với điều kiện, hoàn cảnh của từng tổ chức. Điều này đòi hỏi người quản lý phải bám sát nguyên tắc và vận dụng linh hoạt các phương thức, hình thức và kỹ năng quản lý phù hợp với từng tình huống cụ thể.

Quản lý phải đảm bảo tuân thủ các động thái hợp pháp khách quan

Có như vậy, khoa học quản lý mới hiểu được các nguyên tắc, quy luật, phương pháp, kỹ thuật quản lý và biết giải quyết các vấn đề quản lý trên cơ sở đó. Tuy nhiên, việc áp dụng khoa học quản lý vào thực tiễn đòi hỏi phải xem xét nhiều yếu tố khác đối với từng tình huống cụ thể. Quản lý cũng cần có nghệ thuật.

IV. Chức năng của quản trị

  • Chức năng hoạch định: Là chức năng đầu tiên của quá trình quản lý. Hoạt động này liên quan đến việc xác định rõ ràng hệ thống mục tiêu của tổ chức, phát triển và lựa chọn chiến lược tổng thể để đạt được các mục tiêu này và thiết lập hệ thống lập kế hoạch để điều phối các hoạt động của tổ chức. đồng thời cung cấp các phương tiện để thực hiện các mục tiêu và kế hoạch của tổ chức.
  • Chức năng tổ chức: Thiết kế cơ cấu tổ chức cơ bản, bao gồm những gì phải làm, ai sẽ làm, bộ phận nào nên được thành lập, điều phối ủy quyền và xác định trách nhiệm giữa các bộ phận và thiết lập hệ thống quyền hạn trong tổ chức.
  • Chức năng điều khiển: Là chức năng kích thích, động viên, chỉ huy, điều phối mọi người, thực hiện mục tiêu quản lý và giải quyết mâu thuẫn trong tập thể nhằm đưa tổ chức đi đúng hướng.
Hoạt động này liên quan đến việc xác định rõ ràng hệ thống mục tiêu của tổ chức
  • Tính năng kiểm soát: Để đảm bảo công việc được thực hiện theo đúng kế hoạch, nhà quản lý cần theo dõi kết quả hoạt động của tổ chức, bao gồm giám sát các thành viên, phòng ban và toàn bộ hoạt động của tổ chức. Các hoạt động kiểm soát thường nhằm thu thập thông tin về hiệu suất thực tế, so sánh hiệu suất thực tế với các mục tiêu đã đề ra và thực hiện các điều chỉnh để đưa tổ chức tiến lên nếu có sai lệch. Đúng quỹ đạo đến mục tiêu.

Trên đây là những thông tin về quản trị là gì? Hy vọng bài viết sẽ hữu ích đối với bạn đọc!